Αναρτήσεις

Ken Robinson: Πως να δραπετεύσουμε από την κοιλάδα του θανάτου της εκπαίδευσης

Να φέρουμε την επανάσταση στην εκπαίδευση Bring on the Learning Revolution! | Ken Robinson | TED Talks

SIR KEN ROBINSON - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ